A gyermekek beszéd-, mozgás- és értelmi fejlődése különböző ütemű, tág határok között mozoghat. Ha Ön, mint szülő bizonytalan gyermeke fejlődésével kapcsolatban, vagy a védőnő, pedagógus valamilyen eltérést jelzett, érdemes gyógypedagógus, mozgásfejlesztő szakember véleményét, vizsgálatát kérni. Erre sor kerülhet a területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálatokban. Amennyiben azt szeretné, ha gyermeke vizsgálata, fejlesztése nyugodt körülmények között történjen - lehetőséget adva az ismerkedésre - keressen bizalommal. Szülőkonzultáció keretében részletesen megbeszéljük gyermeke eddigi fejlődését, jelenlegi fejlettségi szintjét, és a további lehetőségeket. Igyekszem minden kérdésre pontos választ adni.

Az állábi vizsgálatok és területek fejlesztését vállallom:

  • Megkésett beszéd vizsgálata, beszédindítás, nyelvi késés terápiája
  • Artikuláció vizsgálata, beszédhibák javítása
  • Beszédészlelés és beszédmegértés vizsgálata (GMP) és terápia
  • Részképességek felmérése, fejlesztése (Sindelar)
  • Dadogogó gyermekek kezelése Komplex művészeti terápiával
  • Iskolaelőkészítő foglalkozások (téri tájékozódás, grafomotorium, nyelvi készségek, figyelem fejlesztése)